DCS
Denné centrum pre seniorov

Predseda: Alžbeta Jakabová

Tajomník: Magdaléna Hamarová

Pokladník: Viera Lörincová

Členovia výboru: Mária Tamaškovičová, Jozef Žlkovan

Kontrolór: Jozef Lörinc

Plán činnosti

na rok 2016

6.2. Výročná členská schôdza

9.2. Fašiangová zábava

8.3. Tvorivé dielne

30.4. Predvečer 1.mája

Júl - Autobusový zájazd - Svätý Anton

23. 8. Šurianska športovo nenáročná olympiáda seniorov

26. 11. Katarínske posedenie

December - Posedenie s primátorom

31. 12. Rozlúčka so starým rokom