Združenie športových rybárov
Aquacarp

Združenie Športových Rybárov Nitriansky Hrádok

Topoľova 2682/21 Šurany - Nitriansky Hrádok

94201 Šurany

SlovenskoZdruženie športových rybárov považuje za dominantnú úlohu ochranu rýb a ostatných vodných organizmov, ich chov a lov v priamej nadväznosti na zachovanie a zveľaďovanie existujúcich ekosystémov a rozšírenia geofondu rýb. Združenie chráni záujmy svojich členov pri výkone rybárskeho práva, ochrany prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s rybárstvom.


Žiadame návštevníkov našeho štrkoviska, aby pre prístup k vode využívali iba komunikácie na to vyhradené.

(je zakázané používať ornú pôdu ako cestu)