MS SČK
Slovenský červený kríž

Predseda: Ing. Andrea Heclová

Pokladník: Gabriela Racková

Kontrolór: Mária DanielováPlán práce na rok 2016

  • Privítanie roku 2016
  • Darovanie krvi 3 x do roka
  • marec - výročná členská schôdza
  • apríl - 15.04. deň narcisov, zber šatstva
  • máj - predvečer 1. Mája
  • jún - zber vrchnáčikov
  • 30.7. - výlet Svätý Anton
  • Október - Šurianska desiatka....
  • November - zber vrchnáčikov
  • December - rozlúčka s rokom

Dvanásta hodina


Bije dvanásta hodina,

darca krvi je hrdina.


Kvapka naša kamarátka,

pomáha vždy v pravý čas.

Objaví sa tam, kde treba,

kedykoľvek, zas a zas.


Darcova krv potíšku,

na transfúznej stanici,

uložená vo vrecúšku,

oddychuje v polici.


Keď pravý čas odbije,

a to lekár dobre vie,

krv z vrecúška použije,

a človek hneď ozdravie.


No nie je to malý zázrak,

vzácnym darcom krvi byť?

Skúsme všetci s kvapkou krvi,

úprimne sa priateliť.